Polityka prywatności

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy dokument zatytułowany "Polityka Ochrony Danych Osobowych" ma za zadanie stanowić przewodnik po zasadach i regulacjach danych osobowych w Przedsiębiorstwie „HYDROKAN” PLUS Grażyna Drelich NIP: 599-198-04-26 siedziba ul. Sienkiewicza 8 66-530 Drezdenko tel: 95 762 37 63 kom. 509 309 126 kom. 509 309 096 stanowi również mapę wymogów.

  Ochrona danych osobowych od zawsze jest ważnym aspektem polityki naszej działalności. Jako podmiot świadczący usługi na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych, mamy poczucie odpowidzialniości za powierzone dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Mając na uwadze należyte informowaenie Państwa w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pragniemy zauwazyć, że nasze działanie zostało dostosowane do najnowaszych zmian prawnych wchodzących w życie w dniu 25 maja 2018r. W szczególności zmiany wywołane wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) [Dz.UZ. UE I.119, s.1 ].

 2. Polityka ochrony danych osobowych zawiera opis podstawowych zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w sklepie odwołania do załaczników w tym min. Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest właścicel Sklepu, za nadzór i monitorowanie jest odpowiedzialny również Inspektor Ochrony Danych Osobowych jeżeli został powołany w Sklepie.

 4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grażyna Drelich NIP: 599-198-04-26 siedziba ul. Sienkiewicza 8 66-530 Drezdenko tel: 95 762 37 63 kom. 509 309 126 kom. 509 309 096

 5. Sklep powinien zapewnić zgodność postępowania kontrahentów sklepu z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez sklep.

   

ZAKRES POJĘĆ, DEFINICJE, SKRÓTY

 

 1. Polityka oznacza ninejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych, o ile co innego nie wynika z kontekstu

 2. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) [Dz.UZ. UE I.119, s.1 ]

 3. IOD oznacza inspektor danych osobowych

 4. COOKIES to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 5. Sklep oznacza Przedsiębiorstwo „HYDROKAN” PLUS Grażyna Drelich NIP: 599-198-04-26 siedziba ul. Sienkiewicza 8 66-530 Drezdenko tel: 95 762 37 63 kom. 509 309 126 kom. 509 309 096

   

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY OGÓLNE

 

 1. Sklep dba o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stałe działania w tym zakresie. Sklep umożliwia osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw i obowiązków i te prawa realizuje.

 2. Sklep przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

    • w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

    • w sposób rzetelny i utrzciwy;

    • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

    • w konkretnych celach i nigdy na zapas;

    • ze szczególną dbałością o zgodność danych z rzeczywistością;

    • nie dłużej niż potrzeba;

    • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Zauważyć należy, iż wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania stron internetowych Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić utrzymanie sesji użytkownika; zapisanie stanu sesji użytkownika; umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania; zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika; zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe; monitoring dostępności usług.

 2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich.

 3. Sklep korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w innych celach w tym płatności internetowe. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy m.in: Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com), DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)

 4. Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych poprzez:

  • ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez kontrolę dostępu fizycznego;(zabezpieczenie danych w odpowiedni sposób w zamknięciu, aby nie mogły się dostać do nich osoby niepożądane, zamykanie pomieszczeń, zamykanie kasetek, sejfów);

  • ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez prawne ograniczenie dostepu (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień);

  • ograniczony dostęp do danych osobowych poprzez logiczne zabezpieczenie (ograniczenie uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych w których rezydują dane osobowe);

  • dostosowanie środków ochrony do ustalonego ryzyka;

  • posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

  • stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami

 1. Kierownik komórki organizacyjnej sklepu ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych.

 2. Sklep dba o czytelność i styl przkazywanych informacji oraz o czytelną komunikację z osobami, których dane przetwarza.OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 

 1. Sklep określa zgodnie z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych

 2. Sklep ma prawo rozpatrzyć żadania strony w teminie 14dni od złożenia żądania

 3. Sklep informuje osoby któych dane przetwarza o planowanej zmianie celu przetwarzania

 4. Sklep informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych – chyba że takie działanie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe.

 5. Sklep bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu jej danych osobowych, jeżeli może ono powodować duże ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność w taki sposób aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. Wszystkie zastosowane środki dostosowywane są na bierżaco ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Polityka prywatności oraz regulamin sklepu podlega każdorazowej aktualizacji kiedy zachodzą okoliczności wymagające tkiego działania. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
CA Raty
Sklep internetowy Shoper.pl